Flora of Karınca Mountain (Pozantı-Adana/Turkey)

Ali KESKİN, Tülay EZER, Seher KARAMAN, Mehtap TEKŞEN

Abstract

In this study, flora of Karınca Mountain (Pozantı-Adana) was investigated. As a result of identification of the specimens collected from the study area, a total 534 taxa (2 Pteridophyta, 532 Spermatophyta) belonging to 75 families and 280 genera were determined. Among the Spermatophyta members, which of 8 belongs to Pinophytina and 524 belongs to Magnoliophytina. 92 of them are endemic and the endemism rate is 17.2%. 26 taxa are new records for section 6b. While Asteraceae (67 taxa), Fabaceae (52 taxa) and Lamiaceae (49 taxa) are the richest families, Salvia (11 taxa), Centaurea (11 taxa) and Astragalus (9 taxa) are the richest genera in the Karınca Mountain.

Keywords

Endemic, flora, Karınca Mountain, Pozantı, section 6b

Full Text:

PDF

References

Akıncı, H., Başköse İ. ve Savran, A. (2018). Akdağ (Pozantı-Adana) ve Çevresinin Florası. Biological Diversity and Conservation, 11/1, 13-29.

Akman, Y. (2011). İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim metodları ve Türkiye iklimleri). Palme Yayıncılık, Ankara.

Baytop, A. (1998). İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Davis, P.H. (1965-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Vol: I-X). Edinburgh University Press, Edinburgh.

Dizdar, M.Y. (2003). Türkiye’nin Toprak Kaynakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Yayınlar Dizisi, No: 2, Ankara.

Google Earth (2023). Google Earth Pro (Version 7.3.486.42): https://earth.google.com/web/, (erişim tarihi: 12.01.2023).

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol. XI). Edinburg Universty Press, Edinburg.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

Güner, A., Ekim, T., Kandemir, A., Ekşi, G., Yıldırım, H., Korkmaz, H., Güner, I., Aslan, S. ve Menemen, Y. (edlr.) (2014). Resimli Türkiye Florası Cilt 1. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen Öykü, A. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A. Ö. (2022). Resimli Türkiye Florası Cilt 3a. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Haston, E., Richardson, J. E., Stevens, P.F., Chase, M. W. & Harris, D. J. (2009). The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: A Linear Sequence of The Familiesin APG III. Botanical Journal of the Linnean Society, 161, 128-131.

Keskin, A. ve Savran, A. (2020). Kızıldağ Yayla (Adana) ve Çevresinin Florası. Biological Diversity and Conservation, 13/2, 121-135.

Keskin, A., Karaman Erkul, S., Ezer, T. ve Tekşen, M. (2021a). Karınca Dağı (Pozantı/Adana)’ndan Adana Bölümü (6b) İçin Yeni Kayıt Damarlı Bitkiler. III. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi (TURK-COSE 2021), Bildiri Kitabı 391-402, Niğde.

Keskin, A., Ezer, T., Karaman Erkul, S. ve Tekşen, M. (2021b). Karınca Dağı’nın (Pozantı - Adana) Endemik Bitkileri ve IUCN Tehlike Kategorileri. Doğanın Sesi Bilim Degisi, Sayı 7, 4-18.

Keskin A, Ezer T., Alataş M. & Karaman S. (2022). The bryophyte flora of Karınca Mountain (Pozantı-Adana), Phytologia Balcanica, 28(3): 289-304, 2022.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) (2022): http://www.mta.gov.tr/ (erişim tarihi: 18.12.2022).

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) Tehdit Altında Bitki Türleri Listesi (2011): http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr, (erişim tarihi: 10.02.2023).

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) (2012): http://www.bizimbitkiler.org.tr. (erişim tarihi: 10.10.2022).

Paksoy, M. Y. ve Savran A. (2011). Sarımsak Dağı ve Körkün Vadisinin (Pozantı, Adana/Türkiye) Florası, Biological Diversity and Conservation, 4/2, 155-171.

Plants of The World Online (POWO) (2022): http://www.plantsoftheworldonline.org, (erişim tarihi: 15.03.2023).

Savran, A., Duran, H. ve Paksoy, Y. (2016a). Pozantı Dağı’nın (Niğde/Türkiye) Florası. Biological Diversity and Conservation, 9/3, 127-143.

Savran, A., Duran, H. ve Paksoy, Y. (2016b). Aladağlar’ın (Niğde Kesimi, Türkiye) Florası. Biological Diversity and Conservation, 9/3, 106-118.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2022): https://www.mgm.gov.tr/site, (erişim tarihi: 15.01.2023).

The International Plant Names Index (IPNI). (2022): https://www.ipni.org, (erişim tarihi: 15.12.2022).

The Plant List (TPL). (2013): https://www.theplantlist.org, (erişim tarihi: 20.01.2023).

Türkiye e-Florası. (2022): https://turkiyeflorasi.org.tr/index.html, (erişim tarihi: 20.02.2023).

World Flora Online (WFO). (2022): https://www.worldfloraonline.org, (erişim tarihi: 12.01.2023).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.