Edible wild herbaceous plants consumed in Giresun province

Nebahat Şule ÜSTÜN, Aysun PEKŞEN, Sanem BULAM, Harbiye DURAN

Abstract

Giresun province of the Eastern Black Sea region has a rich biodiversity in terms of vegetation. The edible wild herbs collected by people living in rural areas are sold in the local markets of Giresun. In the study, the herbs sold in the local markets of Central, Bulancak and Şebinkarahisar districts of Giresun province having different climate and geographical characteristics were determined and identified during 2015-2016. As a result of interviews with vendors and consumers of wild herbs, local names, edible parts and consumption patterns of herbs were determined. In our surveys, it was found that 28 edible wild herb species belonging to 13 families were sold as vegetables in local markets of Central, Bulancak and Şebinkarahisar. Polygonaceae family was the most common family with 6 taxa. In three of the local markets, Smilax excelsa, Trachystemon orientalis, Urtica dioica and Portulaca oleraceae were predominant species. Ornithogalum umbellatum was the most widely sold species in the Central and Bulancak district local markets whereas Polygonum cognatum was the most widely sold species in Şebinkarahisar district market. It was determined that the edible wild herbs sold in the local markets have a great diversity and its richness has reflected in Giresun cuisine. The consumption of these herbs is of great importance in term of human nutrition as well as economic perspective of local people.

Keywords

Edible wild plants, Giresun, Local markets, Consumed parts, Consumption patterns

Full Text:

PDF

References

Abak K. 2010. Vegetable production and consumption in KKTC. VIII. Symposium on Vegetable Cultivation, 23-26 June, University of Yüzüncü Yıl, Faculty of Agriculture, Van, Turkey, Horticultural Science Organization. Pub. No: 1, pp. 1-17.

Anonymous 2017a. http://www.giresunkulturturizm.gov.tr

Anonymous 2017b. http://giresunutani.blogspot.com.tr/2012/12/giresun-ili-tantm-11.html.

Bharati K.A., Kumar M. 2014. Traditional drugs sold by al healers in Haridwar, India. Indian Journal of Traditional Knowledge, 13(3): 600-605.

Ceylan F., Yücel E. 2015. Düzce ve çevresinde gıda olarak tüketilen yabani bitkilerin tüketim biçimleri ve besin öğesi değerleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15: 1-17.

Çakılcıoğlu U., Khatun S., Türkoğlu I., Hayta, S. 2011. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden (Elazığ-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137: 469-486.

Çelik H. 2012. Yüksek Boylu Maviyemiş Yetiştiriciliği. Gifimey, Mesleki Kitaplar Serisi-III, Empati Matbaası, İstanbul.

Davis P.H. 1985-1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. I-X, Edinburg University Press, Edinburg.

Demir E. 2017. Salıpazarı ilçesinde sebze olarak tüketilen yabani bitkilerin toplanması ve tanımlanması. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.

Demirel H., Ayyıldız S. 2017. Mutfak kültürü ve değişimi; Giresun ili örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4): 280-298.

Doğan Y., Baslar S., Ay G., Mert H.H. 2004. The use of wild edible plants in Western and Central Anatolia (Turkey). Economic Botany, 58: 684-690.

Elias T.S., Dykeman P.A. 2009. Edible Wild Plants: A North American Field Guide to Over 200 Natural Foods. Sterling, New York. pp. 288.

Faydaoğlu E., Sürücüoğlu M.S. 2011. Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11(1): 52-67.

Gürsoy Y. 2017. Giresun Merkez yöresinde gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51): 1296-1304.

Kayabaşı N.P., Tümen G., Polat R. 2016. Ethnobotanical studies on useful plants in Manyas (Balıkesir/Turkey) Region. Biological Diversity and Conservation, 9(3): 58-63.

Kendir G., Güvenç A. 2010. Etnobotanik ve Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30(1): 49-80.

Kibar B., Temel S. 2016. Evaluation of mineral composition of some wild edible plants growing in the Eastern Anatolia Region grasslands of Turkey and consumed as vegetable. Journal of Food Processing and Preservation, 40: 56-66.

Koca İ., Hasbay İ., Bostancı Ş., Yılmaz V.A., Koca A.F. 2015. Some wild edible plants and their dietary fiber contents. Pakistan Journal of Nutrition, 14(4): 188-194.

Korkmaz M., Karakuş S., Özçelik H., Selvi S. 2016. An ethnobotanical study on medicinal plants in Erzincan, Turkey. Indian Journal of Traditional Knowledge, 15(2): 192-202.

Mükemre M., Behçet L., Çakılcıoğlu U. 2016. Survey of wild food plants for human consumption in villages of Çatak (Van-Turkey). Indian Journal of Traditional Knowledge, 15(2): 183-191.

Özbucak T.B., Kutbay G., Akçin E. 2006. The contribution of wild edible plants to human nutrition in the Black Sea Region of Turkey. Ethnobotanical Leaflets, 10: 98-103.

Özbucak T.B., Akçin E.A., Yalçın S. 2007. Nutrition contents of the some wild edible plants in Central Black Sea Region of Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 11-13.

Özen T. 2010. Antioxidant activity of wild edible plants in the Black Sea Region of Turkey. Grasas Y Aceites, 61(1): 86-94.

Özgen U., Kaya Y., Coşkun M. 2004. Ethnobotanical studies in the villages of the district of Ilıca (Province Erzurum). Turkey. Economic Botany, 58: 691-696.

Pekşen A., Bulam S., Üstün N.Ş. 2016. Edible wild mushrooms sold in Giresun local markets. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana, Turkey. Pages: 3358-3362, Paper ID:931.

Polat R., Çakılcıoğlu, U., Ulusan M.D., Gür F., Türkmen Z. 2015. Investigations of ethnobotanical aspect of wild plants sold in Espiye (Giresun/Turkey) local markets. Biological Diversity and Conservation, 8(3): 114-119.

Siyamoğlu B. 1984. Ege Bölgesinde insan beslenmesinde kullanılan bazı yabani otlar (silcan, karakan, pirzola kekiği ve kudret narı) üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(3): 75-88.

Şekeroğlu N., Özkutlu F., Deveci M., Dede Ö., Yılmaz N. 2006. Evaluation of some wild plants aspect of their nutritional values used as vegetable in Eastern Black Sea Region of Turkey. Asian Journal of Plant Sciences, 5(2): 185-189.

Tan A., Taşkın T. 2009. Ege Bölgesi’nde sebze olarak kullanılan yabani bitki türleri (yenilen otlar). Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 174 s., Bornova, İzmir.

Türkan Ş., Malyer H., Öz Aydın S., Tümen G. 2006. Ordu ili ve çevresinde yetişen bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2): 162-166.

Yıldırım E., Dursun A., Turan M. 2001. Determination of the nutrition contents of the wild plants used as vegetables in upper Çoruh valley. Turkish Journal of Botany, 25: 367-371.

Yılmaz N., Deveci M. 2004. Ordu ve Giresun illerinde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti, kullanma alanları ve yetiştirme koşullarının belirlenmesi. 3. Fındık Şurası Kitabı, Giresun.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.