Seasonal and age dependent variations in meat yield of abu mullet (Planiliza abu (Heckel, 1843)) from Orontes River

Gülnaz ÖZCAN, Ayhan ALTUN, Berna Funda ÖZBEK

Abstract

Investigation on the seasonal and age dependent meat yield of Planiliza abu has been carried out on 299 specimens collected from Orontes River between April 2012 and March 2013. Analysis of meat yield was based on the calculation of the ratio between the body weight and the weight of organs or body parts e.g. head, fins, and internal organs. Average meat yield was found to be 65.51% and head weight was 16.54% of the body weight. Weight ratios of fin, internal organs and other parts including gonads of the fish to body weight found as 2.47%, 11.74% and 3.74%, respectively. Age dependent average meat yields have varied from 63.34% at age 0 to 70.68% at age IV. Therefore, it can be concluded that average meat yield (productivity) increases with the age. Seasonal productivity was minimum in winter (63.16±1.51%) and maximum in autumn (66.41±0.43%). Moreover, there were strong correlations between body weight and head weight, and the weight of internal organs, and meat yield, and correlations were determined as 0.9283, 0.8354 and 0.9668, respectively.

Keywords

Planiliza abu, meat yield, Orontes River, Hatay.

Full Text:

PDF

References

Abd I.M., Rubec C., Coad B.W. 2009. Key biodiversity areas: Rapid assessment of fish fauna in southern Iraq. BioRisk, 3: 161-171.

Aydın R., Ural M.Ş., Çakmak M.N., Şen D. 2009. Fırat Nehri Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın yaş gruplarına göre bazı organları ile et verimi arasındaki ilişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5(1-2): 42-49. (In Turkish)

Bozkurt Y., Bekcan S., Çelik-Çakıroğulları G. 2006. İnci balığının (Alburnus orontis, Sauvage 1882) et kompozisyonu ve mevsimsel değişimi. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(1): 70-73. (In Turkish)

Dağtekin B.B., Baştürk Ö. 2014. Çıldır Gölü’nde yaşayan Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) et verimi ve biyokimyasal kompozisyonu. Yunus Araştırma Bülteni, 2: 15-22. (In Turkish)

Duman E., Yüksel F., Pala M. 2003. Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843)’in büyüme özellikleri ile et veriminin incelenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 20(3-4): 391-398. (In Turkish)

Karaton N., Gürel-İnanlı A. 2011. Tatlı su kefali (Squalius cephalus)’nin et verimi ve besin bileşimine mevsimsel değişimin etkisi. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 23(1): 63-69. (In Turkish)

Kurt-Kaya G., Erol-Mercan R., Yüksel F., Kurtoğlu M. 2013. Tunceli Uzunçayır Baraj Gölü’nde yaşayan Karabalık (Capoeta trutta Heckel, 1843) ve Siraz (Capoeta umbla Heckel, 1843) balıklarının et verimlerinin incelenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 4: 9-14. (In Turkish)

Özcan G., Balık S. 2006. Kemer Baraj Gölü’ndeki Chondrostoma meandrense Elvira, 1987’nin et veriminin incelenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4): 449-451. (In Turkish)

Özcan T., Özcan G., Erdoğan H. 2012. Checklist of the freshwater decapod crustaceans from the Orontes River. Arthropods, 1(3): 118-120.

Özcan G. 2013. A contribution to knowledge of the freshwater fish of Orontes River, Hatay, Turkey. Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 3(2): 143-147.

Şaşı H. 2009. Güney Ege Bölgesi’ndeki Topçam Baraj Gölü’nde yaşayan siraz balığının (Capoeta bergamae Karaman, 1969) et veriminin belirlenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 26(1): 35-38. (In Turkish)

Yalçın-Özdilek Ş. 2003. Occurrence of the Abu mullet, Liza abu (Heckel, 1843) (Pisces, Mugilidae) in the Orontes River. Zoology in the Middle East, 30: 111-113.

Zencir Ö., Korkmaz A.Ş. 2004. Beyşehir Gölü kadife balıklarının (Tinca tinca L., 1758) et verimi ve vücut kompozisyonu. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(4): 474-480. (In Turkish)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.