Tire (İzmir) yöresi incir bahçelerindeki taklaböcekleri (Coleoptera: Elateridae) biyoçeşitliliğinin besin tuzaklarla izlenmesi

Nilay GÜLPERÇİN, Mehmet BALBAKAN, Serdar TEZCAN

Abstract

Bu çalışma Tire (İzmir)’deki incir bahçelerinde bulunan Elateridae (Coleoptera) faunasını ortaya koymak amacıyla 2016 yılı Nisan-Kasım aylarında iki farklı tipte besin tuzak kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda dört cinse bağlı altı tür belirlenmiştir. Bu türler Agriotes gurgistanus (Falderman, 1835), Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767), Lacon punctatus (Herbst, 1779), Melanotus crassicollis (Erichson, 1841), Melanotus fusciceps (Gyllenhal, 1817) ve Pittonotus theseus (Germar, 1817)’dur. Bu türlerden Agriotes lineatus ve Melanotus fusciceps’in en bol bulunan türler olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Elateridae, Fauna, Biyoçeşitlilik, Besin Tuzak, İzmir

Full Text:

PDF

References

KAYNAKLAR

Akşit, T., Özsemerci F., Çakmak, İ. 2003. Aydın İli’nde incir ağaçlarında saptanan zararlı türler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27 (3): 181-189.

Akşit, T., Çakmak İ., Özsemerci, F. 2005. Some new xylophagous species on

fig trees (Ficus carica cv. calymirna L.) in Aydın, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 29: 211-215.

Anonymous, 2013. http://apelasyon.com/ Yazi/529-incir-ve-ekonomisine-genel-bir-bakis

Bodenheimer, F. S. 1958. Türkiye'de ziraate ve ağaçlara zararh olan böcekler ve bunlarla savaş hakkinda bir etüd., Bayur Matbaası, Ankara, 348 s.

Dusanek, V., Mertlik, J. 2004. Elateridae. Click Beetles of the Palearctic Region. http://www.elateridae.com.

FAO, 2003. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [İnternet kaynağı] URL: http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture.

Guglielmi, A., Platia, G. 1985. Contributio alla conoscenza degli Elateridi di Grecia e Turchia. Fragmenta Entomologica, Roma, 18 (1), 169-224.

Gençer, N. S., Coşkuncu K. S., Kumral, N. A. 2005. Bursa İli’nde incir bahçelerinde görülen zararlı ve yararlı türlerin saptanması. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (2): 24-30.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2006. Contribution to the Elateridae (Coleoptera) fauna of cherry orchards in Izmir province of Turkey. VIIIth European Congress of Entomology, 17-22 September 2006, Izmir, Turkey. Abstract Book, 160 pp., 120.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2009. Faunistic notes on the species of Elateridae (Coleoptera) in Izmir province of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 4 (2), 519-526.

Gülperçin, N., Tezcan, S., 2010a. Türkiye Elateridae (Insecta: Coleoptera) Faunasının Dağılım Kataloğu. Meta Basım, Bornova, İzmir, VIII+63 s.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2010b. Contribution to the knowledge of the Agrypninae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey. Linzer Biology Beitrage, 42 (2): 1405-1412.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2012a. Contribution to the knowledge of the Cardiophorus Eschscholtz, 1829 (Coleoptera, Elateridae, Cardiophorinae) fauna of Turkey. Linzer Biology Beitrage, 44 (1), 449-464.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2012b. Contribution to the knowledge of the Elaterinae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey. Linzer Biology Beitrage, 44 (2), 1087-1110.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2012c. Aspat (Strobılos) Antik Kenti ve Çevresindeki (Bodrum, Muğla) Tarım Teraslarının Elaterıdae (Insecta: coleoptera) Faunası. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26 (3): 14-19.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2014a. Contribution to the knowledge of the Dicronychus BRULLÉ 1832 (Coleoptera, Elateridae, Cardiophorinae) fauna of Turkey. Linzer Biology Beitrage, 46 (1): 675-682.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2014b. Contribution to the knowledge of the Melanotinae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey. Linzer Biology Beitrage, 46 (2): 1491-1498.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2015. Two new records and some additional notes on Elateridae (Coleoptera) fauna of Turkey. Linzer Biology Beitrage, 47 (1): 545-567.

Gülperçin, N., Tezcan, S. 2015. Two new records and some additional notes on Elateridae

(Coleoptera) fauna of Turkey. Linzer Biology Beitrage, 47 (1): 545-567.

Hagan, H.R. 1929. The fig-insect situation in Smyrna Fig District. J. Econ. Ent., 22(6): 900-909.

İyriboz, N. 1940. İncir Hastahklan. Ziraat Vekaleti Neşriyatı Umumi Sayı: 489, Mahsul Hastahkları Sayı: 4, Kültürr Basimevi, lzrnir, 85 s.

Kabalak, M., Sert, O. 2005. Ankara İli Elateridae (Coleoptera) familyası türleri üzerinde faunistik çalışmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29 (1), 49-60.

Kabalak, M., Sert, O. 2011. Faunistic composition, ecological properties and zoogeographical composition of the family Elateridae (Coleoptera) of the Central Anatolian Region of Turkey. Journal of Insect Science, 11: 57 available online: insectscience.org/11.57.

Kabalak, M., Sert, O. 2013. Faunistic Composition, Ecological Properties, and Zoogeographical Composition of the Elateridae (Coleoptera) Family in the Western Black Sea Region of Turkey. Journal of Insect Science, 13 (1): 144.

Kesdek, M., Platia, G., Yıldırım, E. 2006. Contribution to the knowledge of click beetles fauna of Turkey (Coleoptera: Elateridae). Entomofauna Zeitschrift für Entomologie, 35, 417-432.

Kısmalı, S. 1997. Pests of fig. Advanced course on fig production (16-28 June 1997). E.Ü. Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, lzmir-Turkey,

Lodos, N. 1998. Türkiye Entomolojisi VI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 529, 2-50.

Löbl, I., Smetana, A. 2007. Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

Mertlik, J., Platia, G. 2008. Catalogue of the family Cebrionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae from Turkey. Elateridarium, 2, 1-40.

Nizamlıoğlu, K. 1957. Türkiye meyve ağacı zararhları ve mücadelesi. Koruma Tar. İlaç, AŞ. Neş. No: 5, 208 s.

Özar, A. İ., Önder, P., Sarıbay, A., Özkut, Ş., Gündoğdu, M., Azeri, T., Arınç, Y., Demir T., Genç, H. 1985. Ege Bölgesi incirlerinde görülen hastahk ve zararhlarla savaşım olanaklarının saptanması ve geliştirilmesi üzerinde araştırmalar. Bornova Zirai Müc. Araş. Enst., İzmir. TÜBİTAK Proje No: TOAG-429 (Proje kesin raporu) 133 s.

Platia, G., Gudenzi, I. 1998. Note tassonomiche e faunistiche su elateridi del vicino oriente (Coleoptera, Elateridae). Bollettino dell’Associazione Romana di Entomologia, 53 (1-4), 49-62.

Platia, G., Gudenzi, I. 1999. Descriozione di nuove specie di elateridi dell regione palearctica con note geonemiche e sinonimiche (Insecta, Coleoptera, Elateridae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 11, 17-31.

Platia, G., Gudenzi, I. 2000. Descriozione di un nuovo genere e tredici nuove specie di elateridi della regione paleartica con note geonemiche. Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 13: 65-81.

Platia, G., Gudenzi, I. 2002. Revisione dei Cardiophorus della Turchia. II. Le specie unicolori (Coleoptera: Elateridae). Boll. Soc. Entomol. Ital., 134 (1), 27-55.

Platia, G., Schimmel, R. 1993. Nuove specie e nuovi reperti di Silesis Candeze della regione Indiana e Chinese (Coleoptera: Elateridae: Adrastini). Fragmenta Entomologica, Roma, 25 (1), 117-127.

Preiss, R., Platia, G. 2003. The click beetles of Cyprus with descriptions of two new the genus Heterumelater Ohira, 1968 (Coleoptera: Elateridae). Z. Arb. Gem. Öst. Ent., 55, 97-123.

Tarnawski, D. 1984. Die Schnellkäfer Bulgariens (Coleoptera, Elateridae). Polskie Pismo Entomologique de Pologne, 54, 235-281.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2015. www.tuik.org.tr, /Erişim tarihi: Ağustos 2018

Ülkümen, L., Özbek S., İIeri, M. 1948. lncir ve Hastahklan. Ankara Yük, Ziraat Enst., Basimevi, Ankara, 200 s.

Üzüm, A., Gülperçin, N., Tezcan S., Tanyeri, R. 2009. Organik bağ ve meyve bahçelerinde çukur tuzak ve besin tuzaklarla yakalanan taklaböcekleri (Coleoptera: Elateridae). Tarım Türk Dergisi, 4 (19): 74-76.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.