Economic valuation of Balıkdamı Wetland (Eskişehir/Turkey)

Levent BİLER, Ahmet ALTINDAĞ

Abstract

Balıkdamı Wetland's valuation was done with Central Hunting penalties for biodiversity, CVM to protect biodiversity and valuation of goods and services with market value. Fish value in Balıkdamı Wetland was calculated as 66.340,00 TL, bird value 4.095.550,00 TL, mammal value 10.200,00 TL, WTP 94.800,00 TL, 4.043.529,39 TL from milk production, 16.230.436 TL from meat production., 505,403,72 TL from pasture grass production, 63.222,28 TL from vegetable production, 81.191,20 TL from animal manure, 558.683,41 TL from biofuel production, 1.504.449,70 TL from water used in cultivation areas and 301.623,81 TL from waste holding capacity. The total economic value of Balıkdamı Wetland is 27.555.429,51 TL.

Keywords

Wetland valuation, Contingent Valuation Method (CVM), market value, Total Economic Value (TEV).

Full Text:

PDF

References

Adaya, A.L., Bdliya, H.H., Bitrus, H., & Polet, G. (1997). Local-level assessment of the economic importance of wild resources in the Hadejia-Nguru Wetlands, Nigeria (Sustainable Agriculture Programme Research Series, vol. 3). Report compiled by the participants and resource people in the IIED/HNWCP Hidden Harvest case study.

Albayrak, A. B. (2002). Balıkdamı, Sivrihisar (Eskişehir) Avifaunası Üzerine Araştırmalar (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Altın, T. ve Çelikyürek, H. (1996). Kalıntı Sütle Kuzu Büyütmenin Koyunların Süt Verimine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6: 173-184.

Anonymous. (2019). Balıkdamı Kuş Gözlemleri. Retrieved from https://ebird.org/home

Barbier, E.B. (1993). Sustainable use of wetlands – valuing tropical wetland benefits: Economic methodologies and applications. The Geographical Journal, 159: 22-32. http://dx.doi.org10.2307/3451486

Barbier, E., Acreman, M.C., & Knowler, D. (1997). Economic Valuation of Wetlands: A Guide for Policy Makers and Planners. Department of Environmental Economics and Environmental Management, University of York Institute of Hydrology, Ramsar Convention Bureau, Switzerland, 127 pp.

Başar, H. (2007). Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkının Rekreasyon Amacıyla Kullanımının Ekonomik Değerinin Saptanması: Bir Seyahat Maliyeti Yöntemi Uygulaması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 123 s.

Batie, S.S., & Shabman, L.A. (1982). Estimating the economic value of wetlands: Principles, methods and limitations. Coastal Zone Management Journal, 10: 255-278. https://doi.org/10.1080/08920758209361920

Bergstrom, J.C., & Stoll, J.R. (1993). Value estimator models for wetlands-based recreational use values. Land Economics, 69(2): 132-137. https://doi.org/10.2307/3146513

Berkes, F. ve Kışlalıoğlu M., (1993). Çevre ve Ekoloji, İstanbul, Türkiye, 280 pp.

Biler, L. (2019). Sulak Alanlar, Değer Biçme ve Türkiye’ye Özgü Yöntem Belirlenmesi ve Balıkdamı Sulak Alanında Uygulanması (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Boztepe, S., Hodoglugil, S., Kayış, S. A., Özbayat, H. İ. (1999). Reproduction Traits of Holstein and Brown Swiss Cattle. The Indian Veterinary Journal, 76(2): 395-398.

Çelik, A. (2015). Ankara’da Otlanan ve Otlanmayan İki Meranın Botanik Kompozisyonu ile Ot Veriminin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankar, Türkiye.

Costanza, R., d'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253-259. https://doi.org/10.1038/387253a0

Emerton, L. (1998). Economic Tools for Valuing Wetlands in Eastern Africa. Nairobi, Kenya, IUCN – The World Conservation Union, 21 pp.

Ertuğrul, O. (1993). Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Güney Anadolu Kırmızısı (G.A.K.) Sığırlarında Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 33: 1-12.

Gürlük, S. (2006). Manyas Gölü ve Kuş Cenneti’nin Çevresel Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.

Gürlük, S. (2010). Economic Value of an Environmental Management Plan: Case of Uluabat Lake. Journal of Biological and Environmental Sciences, 4(11), 59-65.

Gürlük, S., Rehber, E. (2008). A travel cost study to estimated recreational value for a bird refuge at Lake Manyas, Turkey. Journal of Environmental Management, ;88(4):1350-60. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.07.017

Helm, D. (1991). Economic Policy Towards the Environment. Blackwell Publication, 326 pp.

İnci, S., Kaygısız, A., Efe, E., Baş, S. (2007). Altınova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Süt Ve Döl Verim Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (3) 203-212.

Ortaçeşme, V., Özkan, B., & Karagüzel, O. (2002). An estimation of the recreational use value of Kursunlu Waterfall Nature Park by the individual travel cost method. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26(1): 57-62.

OSİB. (2011). Sivrihisar İlçesi Ahiler Köyü Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi. (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı). Ankara, Türkiye, 221 pp.

OSİB. (2012). Biyokıymetlendirme Teknik Uygulayıcıları: Sultan Sazlığı Milli Parkı Pilot Uygulaması (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı). Ankara, Türkiye, Taha Grup Kırtasiye, 456 pp.

OSİB. (2016). Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı). Ankara, Türkiye, 194 pp.

Pak, M., & Türker, M.F. (2004). Orman Kaynağından Rekreasyonel Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Koşullu Değerlendirme Yöntemi Yardımıyla Tahmin Edilmesi (Kapıçam Orman İçi Dinlenme Yeri Örneği). Kahramanmaraş Sütçü İmam University Journal of Science and Engineering, 7(1): 59-65.

Pearce, D., Whittington, D., Georgiou, S., & Moran, D. (1994). Economic values and the environment in the developing World. London, The United Kingdom, Edward Elgar Publishing Limited, 171 pp.

Stuip, M.A.M., Baker, C.J., & Oosterberg, W. (2002). The Socio-economics of Wetlands. Wageningen, the Netherlands, Wetlands International and RIZA, 34 pp.

Turner, R.K., van den Bergh, J.C.J.M., Söderqvist, T., Barendregt, A., van der Straaten, J., Maltby, E., & van Ierland, E.C. (2000). Special issue: The values of wetlands: Landscape and institutional perspectives. Ecological-economic analysis of wetlands: Scientific integration for management and policy. Ecological Economics, 35: 7-23. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(00)00164-6

Turpie, J.K., Lannas, K., Scovronick, N., & Louw, A. (2010), Wetland Valuation. Vol I: Wetland Ecosystem Services and Their Valuation: A Review of Current Understanding and Practice (WRC Report No. TT 440/09). Limpopo, South Africa, Water Research Commission, 115 pp.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.