Endüstri kuruluşları civarındaki topraklarda poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) kirliliği

Neval YALÇINKAYA, Melayib BİLGİN

Abstract

Bu çalışmada, Kocaeli Dilovası bölgesinde sanayi kuruluşlarından dolayı PAH kirliliğin olduğu düşünülerek bölgenin belirli yerlerinden 6 adet toprak numunesi alınarak PAH parametrelerinden benzo(a) piren, naftalen ve floranten bileşikleri analiz edilmiştir ve analiz sonuçları Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte bulunan PAH parametreleri ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, ölçülen değerler ile yönetmelik sınır değerleri karşılaştırıldığından analiz sonuçları sınır değerlerin altında olduğu gözlemlenmiş olup bir noktada benzo(a)piren parametresinin sınır değerin az bir farkla geçtiği gözlenmiştir.

Keywords

PAH, Benzo(a)piren, Toprak Kirliliği

Full Text:

PDF

References

Aldahoudi, O., (2017). Bursa Zeytin Ağaçlarındaki Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Konsantrasyonlarının Bölgesel ve Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Aislabie, J., Balks, M., Astori, N., Stevenson, G., Symons, R., 1999, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Fuel-oil Contaminated Soils, Antarctica, Chemosphere, Vol.39, No. 13, pp. 2201-2207.

Alver E., Demirci A., Özcimder M., Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar ve Sağlığa Etkileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2012, 497192.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), 2001, Top 20 Hazardous Substances.

Çetin, B., Yurdakul, S., Doğan, C., Keleş, M., Çelik, I. ve Öztürk, F., 2017. Dilovası'nda PAH Konsantrasyonlarının Mekansal ve Mevsimler Değişimleri ve Hava-Toprak Arakesitinde Dağılım Eğilimleri, VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Çetindamar, D., 2011. İZAYDAŞ Çevresindeki Topraklarda PAH ve PCB'lerin İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Gülçiçek, G., 2011, Toprakta Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) için Sınır Değerlerin Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Karakaş, D., Telli-Karakoç F., Tolun, L., Tüfekçi, V., Morkoç, E., Tüfekçi, H., Karakoç, F., Okay, O., Yakan, H., 2004, İzmit Körfezi'ne Giren Kanserojenik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH): Kaynak ve Seviye Tespiti, Proje No:101Y111, TÜBİTAK-MAM Yayını, Gebze-Kocaeli.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.