Journal History

29 Aralık 1949 yılında kurulmuş olan Türk Biologi Derneğinin yayın organı olarak bir dergi yayınlanması kararı alınmıştır. Temmuz 1950 yılında ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan dergi Biologi ismiyle çıkmış sonraki sayılarında ise Türk Biologi Dergisi veya Türk Biyoloji Dergisi (Acta Biologica Turcica) ya da son sayılarında olduğu gibi Biyoloji Dergisi (Acta Biologica) adları ile çıkartılmıştır. Derginin ilk sayısında Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG tarafından derginin hedef ve gayeleri başlıkla bir yazı yer almıştır. Ancak söz konusu dergi 28. Sayısından sonra sessiz sedasız bir şekilde yayın hayatına son vermiştir.

Biz zamanın biyologları olarak Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG tarafından bu dergi için konan hedeflere ulaşmak adına Acta Biologica Turcica isimli dergiyi tekrar yayın hayatına başlatma kararı almış bulunmaktayız.