İki Rhizopogon türünün yağ asidi profili ve mineral içerikleri üzerine bir araştırma

Hakan IŞIK, Aydın Şükrü BENGÜ, Handan ÇINAR YILMAZ, Necmettin YILMAZ, İbrahim TÜRKEKUL

Abstract

Rhizopogon cinsinde bulunan makromantarlar, sporokarpları toprak altında veya yarı toprak üstünde gelişen türlerden oluşmakta ve Pinaceae familyasının üyeleri ile ektomikorizal olarak yaşamaktadır. Çalışmamızın materyali olan Rhizopogon luteolus Fr. ve Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. örnekleri Tokat ilinde yapılan arazi gezileri sırasında toplanmıştır. Mantar örneklerinin yağ asidi ve mineral içeriklerini belirleme çalışmaları kuru örnekler kullanılarak yapılmıştır. Analizler sonucunda R. luteolus örneklerinde 7 farklı yağ asidi (miristik, pentadekanoik, palmitik, palmitoleik, stearik, oleik ve linoleik asit), R. roseolus örneklerinde ise 10 farklı yağ asidi (miristik, pentadekanoik, palmitik, palmitoleik, stearik, oleik, linoleik, araşidik, behenik ve nervonik asit ) değişik oranlarda tespit edilmiştir. Miktarı en fazla olan yağ asidinin R. luteolus’da 50.30% oranı ile linoleik asit, R. roseolus’da ise 42.07% oranı ile oleik asit olduğu görülmüştür. Ayrıca her iki mantar örneğinde değişik miktarlarda bazı mineral elementler (Ni, Fe, Cu, Zn, Na, Mg, Co, Mn, Cr, Cd) belirlenmiştir.

Keywords

Kimyasal bileşim, makromantarlar, mineral elementler, Rhizopogon, yağ asitleri

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.